Flyga

Se upp . . . du åker bakåt. . . från nutid till dåtid. . .

Nu sitter du i den rullande landån. Gumman vid vägkanten

stannar och niger när du far förbi. Ungarna bredvid henne

tittar nyfiket efter vagnen. . .


Det är en helt vanlig dag. År 1860. Du sitter inne i landån.

Du är på väg. Till Stjärneholm.

Du ska träffa Fredrik och Magdalena.


Du känner inte igen dig. Vägen

du åker på är krokig och smal.

Inga bilar finns, inga affärer och

gator. Allt du ser är lutande

gärdsgårdar  och en och annan

ko.


Nu svänger vagnen. Upp mot Stjärneholm. Hästarna dyker

in i allén. Som en grön tunnel ligger vägen framför dig. Vid

tunnelns slut skymtar något gult.


. . . Stjärneholm

Du börjar bli nervös. Inte konstigt! Du ska ju möta två

barn. Som inte lever. . . idag. Utan för 160 år sedan.

Nu stannar vagnen framför trappan.


Är det Fredrik och Magdalena som

kommer där?


Dörren slås upp - du bjuds att stiga in. . .. . . och sedan tror du inte dina ögon!


Vad händer??                                                      Ill.: Margareta Nordqvist


___________________________________________________________