Flyga i tiden mobil

Se upp. . . du åker bakåt!

Nu sitter du i en rullande vagn. Gumman vid vägkanten stannar och niger när du far förbi. Ungarna bredvid henne tittar nyfiket efter hästarna. . .


Det är en helt vanlig dag. År 1860. Du sitter inne i vagnen. Du är på väg. Till  Stjärneholm. Du ska träffa Fredrik och Magdalena.


Du känner inte igen dig. Vägen du åker på är krokig och smal. Inga bilar finns, inga affärer och gator. Allt du ser är lutande gärdsgårdar  och en och annan ko.

Nu svänger vagnen. Upp mot Stjärneholm. Hästarna dyker in i allén. Som en grön tunnel ligger vägen framför dig. Vid tunnelns slut skymtar något gult.

    

    . . . Stjärneholm

Du börjar bli nervös. Inte konstigt! Du ska ju möta två barn. Som inte lever. . . idag. Utan för 160 år sedan.


Nu stannar vagnen framför trappan.


Är det Fredrik och Magdalena som kommer där?

Ill.: Margareta Nordqvist

Dörren slås upp - du bjuds att stiga in. . .


. . . och sedan tror du inte dina ögon!


Vad händer??

____________________